Ćwiczenie 2

Podana są wyniki głosowania w dwóch grupach głosujących w postaci słowników:

poll_1 = {'yes': 140, 'no': 120, None: 12}
poll_2 = {'yes': 113, 'no': 132, None: 9}

Klucze słowników oznaczają odpowiednio:

  • 'yes' - głos na tak
  • 'no' - głos na nie
  • 'None' - głos nieważny

Wykorzystując moduł wbudowany collections zbuduj dwa obiekty klasy Counter z podanych słowników. Następnie połącz te obiekty w jeden i wydrukuj do konsoli.

Wskazówka:

>>> help(Counter)

Help on class Counter in module collections:

class Counter(builtins.dict)
 |  Dict subclass for counting hashable items.  Sometimes called a bag
 |  or multiset.  Elements are stored as dictionary keys and their counts
 |  are stored as dictionary values.

Oczekiwany wynik:

Counter({'yes': 253, 'no': 252, None: 21})

Rozwiązanie:

from collections import Counter


poll_1 = {'yes': 140, 'no': 120, None: 12}
poll_2 = {'yes': 113, 'no': 132, None: 9}

# Tutaj wpisz rozwiązanie


Kontynuuj