PCA - Analiza Głównych Składowych - rekonstrukcja obrazu