Klasyfikacja - przykład drzewa decyzyjnego - zbiór Iris